הארי סטיילס מאשר שיש לו באמת ארבע פטמות

הארי סטיילס מאשר שיש לו באמת ארבע פטמות
במסגרת סיור העיתונאים שלו בדנקירק, הארי סטיילס ערך ראיון ישיבה עם צ'סלי הנדלר, שכלל אותו במתן תשובות במילה אחת לשאלות מפורטות יחסית. בין הנשאלים היה אחד בנוגע לשמועה באינטרנט שלסטייל יש ארבע פטמות.