SAVOIR ADORE להכות את הכביש עם אה ארץ

SAVOIR ADORE להכות את הכביש עם אה ארץ
להקת האלקטרו-פופ של אינדי ברוקלין, סאבואר אדור, נוצרה אולי בגחמה-החברים הטובים פול האמר ודיידה מורו אתגרו זה את זה להקליט שירים תוך 48 שעות-אך הצלחתם האחרונה היא לא מזל. מאז שחררו את…