טראמפ נשבע למנות שופט לכל החיים לבית המשפט העליון

הערב נתן דונלד טראמפ את הראיון הראשון שלו כנשיא הנבחר ללסלי סטאל ב60 דקות. אחת השאלות הראשונות שלה הייתה על מינוי שופט בית המשפט העליון ומה המשמעות של נושאים כמורו נגד וייד.


'במהלך הקמפיין אמרת שתמנה שופט שמנגד זכויות ההפלה', אמר סטאל. ״אתה מחפש למנות שופט שרוצה להתהפךרו נגד וייד? '

'אני בעד חיים', השיב טראמפ. 'השופטים יהיו בעד חיים'.


כאשר סטאל בירר אותו לגבי הסיכויים לכךרו נגד ויידלאחר התהפכותה, הייתה תגובתו של טראמפעכור יותר:״טוב, יש כמה דברים. [המועמד] יהיה פרו-חיים, הם יהיו ― מבחינת כל מצב האקדח, אנחנו מכירים את התיקון השני וכולם מדברים על התיקון השני והם מנסים לקבוע אותו ולשנות אותו, הם ' יהיה תיקון פרו-שני מאוד. אבל זה קשור להפלה - אם זה היה מתהפך, זה יחזור לארצות הברית. אז זה יחזור לארצות הברית '.


'אבל אז כמה נשים לא יוכלו לעשות הפלה,' הבהיר סטאל.

'לא, זה יחזור לארצות הברית,' אמר טראמפ.


והנשים שחיות במדינות שלא יאפשרו הפלות?

'כן, טוב, הם אולי יצטרכו ללכת, הם יצטרכו ללכת למדינה אחרת,' הוא אישר.

'וזה בסדר?' שאל סטאל.

'טוב, נראה מה יקרה,' השיב. ״היא עוד ארוכה, רק שתבין. יש לזה עוד דרך ארוכה. '